Επικαιρότητα

Παράταση για τους Αναπτυξιακούς Νόμους 3299/2004 και 3908/2011

Αναμένεται να δοθεί παράταση δεκαοκτώ μηνών στα επενδυτικά σχέδια και των δύο αναπτυξιακών νόμων - 3299/2004 & 3908/2011 - από την 1.1.2016 μέχρι τα μέσα του 2017. Κάποιες κατηγορίες επενδύσεων έχουν πάρει ήδη παράταση μέχρι τέλους του 2016 και κάποιες μέχρι τέλους του 2015. Αδιακρίτως του ποιες έχουν πάρει παράταση και στις δυο κατηγορίες θα δοθούν δεκαοκτώ μήνες παράταση για ολοκλήρωση των επενδύσεων.

Παράταση για τους Αναπτυξιακούς Νόμους 3299/2004 και 3908/2011

Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργου Σταθάκη, σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με τον σχεδιασμό ως προς την εξυγίανση των επενδύσεων που προβλέπονται στους αναπτυξιακούς νόμους και την παράταση της προθεσμίας υλοποίησης των επενδύσεων που εκκρεμούν, αναμένεται να δοθεί παράταση δεκαοκτώ μηνών από την 1.1.2016 μέχρι τα μέσα του 2017, που θα περιλαμβάνει και τους δυο νόμους 3299/2004 & 3908/2011. Κάποιες κατηγορίες επενδύσεων έχουν πάρει ήδη παράταση μέχρι τέλους του 2016 και κάποιες μέχρι τέλους του 2015. Αδιακρίτως του ποιες έχουν πάρει παράταση και στις δυο κατηγορίες θα δοθούν δεκαοκτώ μήνες παράταση για ολοκλήρωση των επενδύσεων.

Σε αυτή τη ρύθμιση θα ενταχθούν μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει αίτημα, έχουν ολοκληρώσει ή εντός εξαμήνου θα κάνουν αίτημα για ολοκλήρωση του 50% του έργου τους. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις οι οποίες ως γνωστόν έχουν πάρει την προκαταβολή και φτάνουν στο κρίσιμο σημείο του 50% της ολοκλήρωσης του έργου στην περίπτωση που κάνουν νέο αίτημα για έλεγχο, αυτές οι επιχειρήσεις που ή έχουν ήδη κάνει αίτημα ή έχουν ολοκληρώσει το 50% και βρίσκονται ήδη στο παραπάνω σημείο ή το ολοκληρώνουν εντός του επόμενου εξαμήνου και κάνουν αίτημα, αυτές οι επιχειρήσεις θα τύχουν της ευνοϊκής διαδικασίας του δεκαοκταμήνου για να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους. Όλες οι άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν θα κάνουν αίτημα ή δεν έχουν κάνει αίτημα, απεντάσσονται αυτόματα τον Ιούνιο του 2016, αυτές δηλαδή οι οποίες δεν έχουν ή δεν μπορούν να φτάσουν στο 50% της επένδυσης μέχρι τα μέσα του 2016.

Τέλος για όσες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολία στην υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου και δεν θέλουν να το αναπροσαρμόσουν προς τα κάτω, δηλαδή να φτιάξουν ένα μικρότερο, πιο ευέλικτο επενδυτικό σχέδιο, θα δοθεί η δυνατότητα να υποβάλουν νέο επενδυτικό σχέδιο πιο ευέλικτο, πιο μικρό, πιο συμβατό με τις δυνατότητες που έχουν, ώστε πάλι εντός των ανωτέρω προθεσμιών να μπορέσουν να προχωρήσουν στην επένδυσή τους.