Επικαιρότητα

Αναμένονται εντός του έτους οι νέες προκηρύξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αναμένεται εντός του έτους η προκήρυξη των τεσσάρων προγραμμάτων του ΕΠΑνΕΚ που έχουν προδημοσιευτεί
Αναμένονται εντός του έτους οι νέες προκηρύξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υποδομών, εντός των προσεχών ημερών θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) διαχείρισης των τεσσάρων προσκλήσεων που έχουν ήδη προδημοσιευτεί, αλλά και για όλες τις δράσεις επιχειρηματικότητας του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η προκήρυξη αυτών των τεσσάρων δράσεων επιχειρηματικότητας δεν εξαρτάται από την προηγούμενη επιλογή του ΕΦ, αφού η προκήρυξη των προσκλήσεων μπορεί να γίνει παράλληλα με τη διαδικασία επιλογής του ΕΦ.

Υπό αυτό το πρίσμα ολοκληρώνεται η ουσιαστική ενεργοποίηση του νέου ΕΣΠΑ, που θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την ενίσχυση της απασχόλησης με σκοπό την τόνωση συνολικά των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας.

Πρόθεση του Υπουργείου είναι να προχωρήσει στην οριστική προκήρυξη των τεσσάρων προγραμμάτων έως το τέλος του έτους.

Συνοπτικά στοιχεία αναφορικά με τον σκοπό, τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, τις δαπάνες και τους επιμέρους όρους κάθε προγράμματος μπορείτε να βρείτε στους κάτωθι συνδέσμους:

- Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
- Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
- Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών