ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001:2008

Πρόκειται για το πλέον διαδεδομένο και διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο διαχείρισης για την διαχείριση της ποιότητας των επιχειρήσεων. Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ένας οργανισμός ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Οι απαιτήσεις του προτύπου καλύπτουν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού από τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών έως την εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Είναι σχεδιασμένο και προορίζεται να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.
 
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πρότυπο οργάνωσης, το οποίο ενσωματώνει όλες τις ορθές διοικητικές πρακτικές. Για τον λόγο αυτό οι οργανισμοί επιλέγουν να εφαρμόσουν ένα Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 9001 όχι μόνο λόγω της απόκτησης του σχετικού πιστοποιητικού αλλά και της επίτευξης βελτιώσεων στην εσωτερική τους οργάνωση με βάση αποδεδειγμένες διεθνείς πρακτικές οργάνωσης. 
 
Οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001: 
- Μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης και μείωση διαχειριστικών προβλημάτων λειτουργίας.
- Μείωση σπατάλης μέσω της αποτελεσματικότερης χρήσης των πόρων της επιχείρησης.
- Βελτίωση της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης μέσω της εφαρμογής τεκμηριωμένων διαδικασιών και οδηγιών εργασίας.
- Στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών με την διεθνή αναγνώριση της πιστοποίησης κατά ISO 9001:2008.
- Αύξηση της ικανοποίησης και της εμπιστοσύνης των πελατών στην επιχείρηση μέσω της προσφοράς ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων και υπηρεσιών.
- Επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της επιχείρησης με την θέσπιση στόχων και την μέτρηση της επίτευξης τους.
- Καλύτερη διαχείριση του προσωπικού.
- Συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν / υπηρεσία που παρέχει η επιχείρηση στους πελάτες της.  
  
Σήμερα η πιστοποίηση κατά ISO 9001 έχει καταστεί σχεδόν υποχρεωτική κυρίως είτε λόγω απαιτήσεων της νομοθεσίας είτε λόγω των απαιτήσεων των πελατών. 
 
Ορισμένοι, λανθασμένα, θεωρούν ότι ένα Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 9001 είναι ένα σύστημα εγγράφων (διαδικασίες, εγχειρίδια, οδηγίες κλπ) και αρχείων, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα σύστημα οργάνωσης το οποίο απαιτεί ελάχιστη τεκμηρίωση. Για τον λόγο αυτό κρίσιμη είναι η διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος, ώστε η έμφαση να δοθεί στην οργάνωση των δραστηριοτήτων και όχι στην παραγωγή άχρηστης τεκμηρίωσης. 
 
Η διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001 περιλαμβάνει τις κάτωθι φάσεις: 
 
- Αξιολόγηση – Προετοιμασία της επιχείρησης
Επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης όπου γίνεται καταγραφή όλων των διεργασιών, των αρμοδιοτήτων του προσωπικού και των απαιτήσεων των πελατών. Εντοπίζονται τυχόν αδυναμίες και σημεία βελτίωσης.
- Σχεδιασμός και Ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
Σε αυτό το στάδιο συντάσσονται οι υπάρχουσες διαδικασίες βελτιώνονται με βάση το πρότυπο και καλές πρακτικές και αναπτύσσονται νέες διαδικασίες. Ορίζεται η πολιτική ποιότητας, οι δείκτες και οι στόχοι. Οι διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας οριστικοποιούνται και εγκρίνονται από την Διοίκηση. 
- Εκπαίδευση προσωπικού
Όλο το προσωπικό εκπαιδεύεται στην εφαρμογή και τήρηση των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
- Δοκιμαστική Εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
Εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την επιχείρηση.  Εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος για καταγραφή τυχόν αδυναμιών και βελτιώσεων που προέκυψαν από την εφαρμογή.  
- Πιστοποίηση της επιχείρησης
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.