Κατάταξη Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά

Κατάταξη Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά

Σκοπός μας είναι να κατευθύνουμε τον ιδιοκτήτη του τουριστικού καταλύματος βασιζόμενοι στις νέες προδιαγραφές για την Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων, και να τον βοηθήσουμε στην πραγμάτωση του διαδικασίας έκδοσης του πιστοποιητικού κατάταξης.
Κατάταξη Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά

Σύμφωνα με το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Κατάταξης Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά για την λειτουργία των Τουριστικών καταλυμάτων:

- απαιτείται η ανανέωση πιστοποιητικού κατάταξης για όσα λήγει η πενταετία και στο σύνολό τους το αργότερο έως 31/12/2017
- κάθε πιστοποιητικό κατάταξης έχει διάρκεια πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσής του και θα πρέπει να ανανεώνεται πριν την λήξη του
- αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των Ξενοδοχείων και των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα, είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ)
- τα πιστοποιητικά κατάταξης εκδίδονται από το ΞΕΕ βάσει Τεχνικής Έκθεσης που συντάσσεται από Φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την κατάταξη ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα

Η διαδικασία κατάταξης σύμφωνα με το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Κατάταξης Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά είναι αποτέλεσμα ελέγχου των υποχρεωτικών κριτηρίων, που ορίζει η σχετική νομοθεσία αναφορικά με
- τα κτιριακά,
- τον εξοπλισμό,
- τις παρεχόμενες υπηρεσίες, σε συνδυασμό με
- μια λίστα προαιρετικών κριτηρίων, τα οποία αυξάνουν την βαθμολογία κάθε καταλύματος.

Το άθροισμα έχει ως αποτέλεσμα και την τοποθέτηση του καταλύματος στην ανάλογη κατηγορία.
Έτσι για παράδειγμα, εγκατάσταση-εφαρμογή-λειτουργία και πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων (ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001) πριμοδοτούν την συνολική βαθμολογία με 100-200 μόρια αναλόγως του Συστήματος.

Όπως γίνεται σαφές λοιπόν, τα Τουριστικά Καταλύματα μέσα από «έξυπνες» και απλές ενέργειες μπορούν να αυξήσουν την μοριοδότησή τους, μεταβαίνοντας σε ανώτερη κατηγορία – κατάταξη, τόσο σε ότι αφορά τα κλειδιά (για ενοικιαζόμενα δωμάτια) όσο και για τα αστέρια (για Ξενοδοχεία).

Σκοπός μας είναι να κατευθύνουμε τον ιδιοκτήτη του τουριστικού καταλύματος βασιζόμενοι στις νέες προδιαγραφές για την Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων, και να τον βοηθήσουμε στην πραγμάτωση του διαδικασίας έκδοσης του πιστοποιητικού κατάταξης.

Η εμπειρία και η  εκπαίδευση μας πάνω σε θέματα επιθεωρήσεων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και ενοικιαζόμενων δωματίων – διαμερισμάτων, μας δίνει το προνόμιο να παρέχουμε υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα κατάταξης. Ο προέλεγχος που πραγματοποιείται από εμάς ΔΩΡΕΑΝ, εξασφαλίζει το αναμενόμενο αποτέλεσμα  και αποτρέπει από δυσάρεστες εκπλήξεις και περιττά έξοδα.

Η μεθοδολογία εργασίας μας εγγυάται για εσάς:

- Αξιόπιστα αποτελέσματα: Σας παρέχουμε με ακρίβεια την πρόβλεψη της κατάταξης του ξενοδοχείου σας
- Εξοικονόμηση πόρων: καθώς σας συμβουλεύουμε με βάση την εμπειρία μας να κάνετε μόνον τις απολύτως απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις για να επιτύχετε την ανώτερη δυνατή κατηγορία αστέρων - κλειδιών.
- Άμεση απόκριση στις απαιτήσεις σας: χάρη στην τεχνογνωσία μας ολοκληρώνουμε τα έργα μας άμεσα στον προσυμφωνημένο χρόνο
- Αποτελεσματικότητα: εξασφαλίζετε με 100% σιγουριά την κατάταξη στην επιθυμητή κατηγορία αστέρων - κλειδιών