Νέος Επενδυτικός Νόμος Ημερίδα SME Instrument Β' Δράση ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ Κατάταξη Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά
Νέος Επενδυτικός Νόμος
Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων βρίσκεται σε διαδικασία σύνταξης του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου
Ημερίδα
Παρουσίαση της AIM Business Solutions στην Ημερίδα "Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις"
SME Instrument

Το SME Instrument στοχεύει στην υποστήριξη, χρηματοδότηση και ανάπτυξη των πλέον καινοτόμων και πρωτοποριακών προϊόντων ή υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Β' Δράση ΕΣΠΑ
Σύμφωνα με την από 15/12/2015 Τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος δίνεται παράταση έως τις 29/02/2016 για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης και έως τις 31/03/2016 για την υποβολή αιτημάτων Πιστοποίησης - Ολοκλήρωσης
ΕΠΑνΕΚ
Δημοσιεύτηκαν 4 νέα προγράμματα ενίσχυσης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατάταξη Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά

Επικαιρότητα

Νέα και ενημερώσεις για όλα τα επενδυτικά προγράμματα.

 

Ενεργά προγράμματα

Συνοπτικοί οδηγοί για τρέχοντα και αναμενόμενα επενδυτικά προγράμματα.
Γενικό πλαίσιο - προϋποθέσεις ένταξης - επιλέξιμες ενέργειες & δαπάνες - προϋπολογισμός & ποσοστό επιχορήγησης.